L'informem que les seves dades es troben incorporades en un fitxer propietat de Aixovar amb la finalitat de gestionar la nostra relació de negoci i poder informar dels nostres serveis. Si desitja exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, ho podrà fer dirigint-se per escrit a Aixovar, C/ Ubac, 4 - 08270 Navarcles - Barcelona.

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni omplint el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el qual n’és responsable Aixovar.

En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la LOPD i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), en qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés , rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Aixovar, C/ Ubac, 4 - 08270 Navarcles - Barcelona. El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari d'inscripció com obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no puguem atendre-la.

Li preguem que comuniqui immediatament a Aixovar qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de lliurar-li les compres realitzades, així com la gestió comercial que ens vinculi, transmetre publicitat de productes i serveis i informació de caràcter comercial d'interès de Aixovar.

Aixovar es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal hi ha utilitzar només per a les finalitats indicades. Així mateix l'informem que Aixovar té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar l'alteració, la pèrdua i el tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural. Tot això doni conformitat amb el que disposa la LOPD i en el seu RLOPD.